Vägportal

Alla våra vägskyltsbärare har en överskådlig och luftig utformning, som tydligt lyfter fram trafikskyltarnas budskap. Trafikanterna måste tydligt se vägvisningen, utan att den inkräktar på den totala trafikmiljön. Därför är det viktigt att vägportalerna dimensioneras och utformas efter den miljö de ska fungera i. Kontakta oss för rådgivning och beräkning för olika dimensioner och utföranden.

E55.png
E62.jpg
E57.png