Z W-profil B5

Högkapacitetsräcke med navföljare av W-profilbalk, toppföljare utav en U-följare. H2 klassat med en rad olika infästningar. Vägverkets förre detta standardbroräcke.

Räckestyp Förklaring SS-EN Kapacitetsk. Arbetsbredd Skaderiskk. Snöplogsk.
Z W-profil B5-1 Fastgjuten i betongbalk 1317-5 H2 W3 B 3
Z W-profil B5-1 Infäst i mark 1317-5 H2 W3 B 3
Z-Wprofil B5-3 Fotplatta på betong 1317-5 H2 W3 B 3