Z Stållina

Verksam räckesdel är dubbelsidig och speciellt lämpad som mitträcke. Rörståndare med cc avstånd upp till hela 8 meter. Stållineräcket fungerar även bra som sidoräcke och slänträcke. Förankringar och foder i stål för reducerad transport- och installationsvikt. Slänträcket är fritaget från CE-märkning men testat och godkänt enligt TRVMB350 med endast två stållinor och cc 8 meter mellan stolparna.

Räckestyp Förklaring SS-EN Kapacitetsk. Arbetsbredd Skaderiskk. Snöplogsk.
Z S1 42 2 linor, CC4m 1317-5 N2 W4 A 2
Z S1 82 2 linor, CC8m 1317-5 N2 W5 A 2
Z S1 43 3 linor, CC4m 1317-5 N2 W4 A 2
Z S1 83 3 linor, CC8m 1317-5 N2 W5 A 2
Z S1 44 4 linor, CC4m 1317-5 N2 W4 A 2
Z S1 84 4 linor, cc8m 1317-5 N2 W5 A 2
Z S1 82 S 2 linor,cc8m TRVMB350 N2S W6 A -
IMAG0112.jpg
IMG_0489.JPG
IMG_2518.JPG