Z Rörprofil R1

Z Rörprofil R1 - Ett av marknadens mest kompletta rörräckessystem. Utförande som sidoräcke, slänträcke, mitträcken liksom uppfångande vägräckesförankring. Övergångslösningar mot högkapacitetsräcke finns.

Räckestyp Förklaring SS-EN Kapacitetsk. Arbetsbredd Skaderiskk. Snöplogsk.
Z R1 2 CC 2m 1317-5 N2 W2 A 3
Z R1 4 CC 4m 1317-5 N2 W5 A 3
Z R1 3S Slänt CC 3m TRVMB 350 N2S W7 A -
Z R1 4D Dubbels CC 4m 1317-5 N2 W5 A 3
Z R1 T1 Krockbox 1317-5 P4 Z1 Fordonsrörelse A 3