Z Rörprofil B4

Rörräcke i kapacitetsklass H2 i en rad olika utföranden, både som vägräcke och broräcke. Ett ofta omtyckt räcke på grund sina goda egenskaper tillsammans med en god genomsiktlighet. Finns i olika arbetsbredder och olika infästningsalternativ. Z B4 finns även CE-märkt och godkänt för sidoinfästning för till exempel träbroar.

Räckestyp Förklaring SS-EN Kapacitetsk. Arbetsbredd Skaderiskk. Snöplogsk.
Z B4 1 CC1,8m, för bro, H1,2m 1317-5 H2 W3 B 3
Z B4 2 CC1,8m, för bro, H1,2m 1317-5 H2 W2 B 3
Z B4 3 CC1,8m, för bro, H1,2m 1317-5 H2 W2 B 3
Z B4 4 CC1,8m, för bro, H1,4m 1317-5 H2 W3 B 3
Z B4 5 CC1,8m för mark, H1,2m 1317-5 H2 W3 B 3
Z B4 7 CC2m för bro sidoinfäst, H1,2m 1317-5 H2 W2 A 3