Z Kohlswa

Kohlswaprofil, en klassisk och tålig vägräckesprofil som är speciellt lämplig i de snörika länen, och som påkörningsskydd för parkering och industri.

Räckestyp Förklaring SS-EN Kapacitetsk. Arbetsbredd Skaderiskk. Snöplogsk.
Z K1 2 CC2m 1317-5 N2 W5 A 4
Z K1 4 CC4m 1317-5 N2 W6 A 4
IMAG1309.jpg