Z Ellips E3

Z Ellips E3 för mitträcke .

Räckestyp Förklaring SS-EN Kapacitetsk. Arbetsbredd Skaderiskk.
Z Ellips E3 Rundstolpe 1317-5 H1 W5 B