Z Ellips E2

Mitträcke och GC-räcke med rund mjuka former. Finns i olika arbetsbredder ned till en meter vilket lämpar sig väl för att exempelvis separera mellan väg och GC då GC-vägen är smal. CE-märkt med stolpavstånd ända upp till sex meter.

Räckestyp Förklaring SS-EN Kapacitetsk. Arbetsbredd Skaderiskk. Snöplogsk.
Z E2 2 Rund stolpe, CC2m 1317-5 N2 W3 A 4
Z E2 3 Rund stolpe, CC3m 1317-5 N2 W3 A 4
Z E2 4 Rund stolpe, CC4m 1317-5 N2 W5 A 4
Z E2 5 Rund stolpe, CC5m 1317-5 N2 W5 A 4
Z E2 6 Rund stolpe, CC6m 1317-5 N2 W5 A 4