Z Ellips E1

Z Ellips E1 passar bra både som mitträcke och för att separera körbana och GC-väg.

Räckestyp Förklaring SS-EN Kapacitetsk. Arbetsbredd Skaderiskk.
Z Ellips E1 2 Sigmastolpe, CC2m 1317-5 N2 W5 A