Högmaster

Högmaster i tre utförande i längder 10 till 25 m. Tillbehör för strålkastare, belysningsarmaturer och antenner. Tresidig konisk konstruktion. Levereras i sektioner om fem meter, som bultas samman. Den raka toppsektionen ger universal placering av strålkastarbalkarna.

Högmast.png