Tretten träbro och järnvägskryss

Vi har levererat räcken i olika utföranden i cortén till Tretten träbro och järnvägskryss.

Tretten träbro och järnvägskryss

Vi har i tre omgångar levererat räcken till Tretten, se nedan. Träbron som går över E6an och älven Guldbrandsdalslågen är ca 150 m lång. Till bron har det gått åt cirka 850 kbm limträ, för att räcket ska matcha det impregnerade limträet har räcken tillverkats i cortén. 

1. Tretten träbro i samarbete med Moelven Limtre och Contexo. 

2. Korsningar vid avkörning från E6an till Tretten i samarbete med AF Anlegg.

3. Tretten järnvägskryss i samarbete med Gjermundshaug anlegg. 

 

Klicka här för att läsa mer om träbroprojektet.