Rv 40 Dållebo-Hester, förbifart Ulricehamn

Ny motorväg mellan Dållebo och Hester förbi Ulricehamn.

Rv 40 Dållebo-Hester, förbifart Ulricehamn

Vi har levererat rörräcken både som väg- och brorräcken till projektet. Till den stora bron över Ätradalen som är 320 meter har vi levererat bullerskärm till den ena sidan. Bullerskärmen konstruerades speciellt för att uppfylla projektets krav. Vi har även levererat stållineräcke som mitträcke med tillhörande avslutningar och nödöppningar. 

Läs mer om projektet på Trafikverkets hemsida.