Kvarnholmen

Rörräcke och belysningsstolpar till Kvarnholmsförbindelsen

Kvarnholmen

Vi har under hösten 2015 och våren 2016 levererat B2 broräcken till nya bron över Svindersviken till Kvarnholmsförbindelsen. Vi har även levererat transparenta bullerskärmar som komplement till räcket. Huvudentreprenör på projektet är Implenia Construction GmbH. Utöver räcken har vi  levererat en kombinerad gatu- och gång och cykelbelysningstolpe i form av en radiebockad konisk stolpe.