E6 Fellesprojektet

2016-09-29

E6 Fellesprojektet

Efter flera års arbeten med räcken på projektet närmar vi oss nu slutet. Första åren på E6an för att sedan fortsätta vidare på anslutningar, lokalvägar. bullerskärmar och gång- och cykelvägar. De sista dagarna har det monterats gång- och cykelräcke både i varmförzinkat utförande och i cortén. Nedan bild är på cortén utförande längs den nya GC-vägen "Mjöstråkk" som slingrar sig fram parallellt med Mjösa.  

Tack för mycket goda samarbeten: Statens Vegvesen, Haehre Entreprenor AS, JS Veidekke Hochtief ANS, Svea Rekkverk AS

Gå tillbaka