Kvalitet och miljö

Vi tänker kvalitet och miljö!

Kvalitet och miljö

Att verka inom en bransch där vi är inriktade säkerhet innebär att det ställs höga krav på oss och våra produkter. Vi arbetar efter ett ledningssystem för kvalitet och är certifierade enligt SS-EN ISO 9001. Våra räckesprodukter är testade och CE-märkta enligt EN 1317-5 samtidigt som våra belysningsstolpar är CE-märkta enligt EN 40-5 och EN 12767. Portaler tillverkas och CE-märks enligt EN 1090. 

Merparten av våra tillverkningsprocess avslutas med ytbehandling i form av varmförzinkning som vi utför under samma tack som övrig tillverkning. Då processen finns under samma tak undviks onödiga transporter till och från underleverantörer. Klicka här för att ta del av lite information om zink och varmförzinkning och dess miljöfördelar.