Välkommen!

Vi utvecklar, tillverkar, marknadsför och installerar produkter inom området vägutrustning med inriktning på trafiksäkerhet.

Kontakta oss för mer information om våra produkter.

Pågående projekt

Vi är för tillfället i full gång med leveranser av räcken till etappen på Rv50 förbi Askersund. Vägsträckan som uppgraderas är cirka 20 km. Leveransen omfattar väg- och broräcken och ska vara färdig under 2018. Huvudentreprenör för projektet är Peab Anläggning AB och byggherre är Trafikverket. Montagearbeten utförs i samarbete med Svea Räcken AB.